Rabu, 27 April 2016

Wprawdzie kamienie sztachetki te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało wprawnym okiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek głazy sztachetki te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym okiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, prostej obróbce a także względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź wstępnie obrabia, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenia z Winylu z Opoczna na plot i furtkę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak związany lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapiennym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień kamieni na ogrodzenie plastykowe z Janowa Lubelskiego na plot i bramkę ze sztachetek, przybierają one wówczas wielorakie atramenty czerwieni, brązu i zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż wycina się największe bloki, stosowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można też ciąć na sześciany o równych zarysach, użytkowane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno również je dzielić przy pomocy specjalnych klinów a także dłut na cienkie, nietypowych konturów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenie plastikowe wykorzystuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zachwalane na ogrodzenie z Winylu na plot i furtę ze sztachet. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu a także naszych upodobań forma kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz plotki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet wznosi się z kamieni wielorakiego obrysu, ułożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z kawałeczków o niesymetrycznych kształtach, należy je trafnie łączyć tzn. tak, ażeby forma każdego następnego scalał się z uprzednim. Żeby takie płot było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie plastykowe z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur szybko niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu porastają też mchem i wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane fabryki szorują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak chcemy, żeby głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar