Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja plot PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie PVC na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachetek potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane sztachety z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar